Mentaliserings konference 2020 - Institut for Mentalisering Institut for Mentalisering

Den 11-12 juni 2020 i Musikkens Hus Aalborg, Danmark

Konferencen planlægges efter den velkendte skabelon med 4 keynote speakers og 16 workshops - Tre af de fire keynote speakers er på nuværende tidspunkt planlagt:
Anthony Bateman, Martin Debbané og Patrick Luyten.

Videnskabelig komite: Morten Kjølbye, Sebastian Simonsen, Mickey Kongerslev, Christina Frederiksen, Marie Skaalum, Kirsten Rosenkrantz Grage, Henning Jordet fra Norge og Anna Sylvén fra Sverige.

Organisations komite: Morten Kjølbye, Ulla Krumm Knudsen, Sanne Bornholdt og Katharina Kjølbye Wrist.

Mere information følger.